معماری

مانوعل

Tweetoid @ July 06, 2017 at 02:13AM

دو تا سخنرانی اخیر آرش نراقی رو گوش کردم امروز؛ یکی درباره‌ی «امکان معاد جسمانی»، و دیگری «آگاهی، تجربه‌ی وحیانی، و روایت رؤیا.» فصل مشترک آزاردهنده‌ی این دو، راجل بودن نراقی بود در مباحث فلسفه‌ی ذهن.

ادامه نوشته »

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:10AM

فلاکت این‌جاست که نه می‌شه به کسی گفت، نه می‌شه کاری‌ش کرد، نه دکمه‌ی بازگشت داره. آخه چرا این کار رو کردی؟ چرا این جوری اون کار رو کردی؟ و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، چرا من این‌قدر بدبخت ام؟

ادامه نوشته »