معماری

Tweetoid @ July 05, 2017 at 12:31AM

و ما خیلی تنهاتر از آن هستیم که فکر می‌کردیم. و البته خیلی خیلی تنهاتر از آن‌چه مؤمنین گمان می‌کنند.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …