معماری

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:20AM

از جمله‌ی وحشت‌آورترین‌ ترس‌ها این که «بَلْ وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ قَدْ قَلَىٰ.»

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …