معماری

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:13AM

الآن با هر کس بخوام طرح کنم باید چند ساعت افشا کنم پوشیده‌هام رو. اون‌هایی هم که در جریان زمینه‌ها هستند حتی به کار شنیدن هم نمی‌آن، که عتاب می‌کنند.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …