معماری

مانوعل

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:10AM

فلاکت این‌جاست که نه می‌شه به کسی گفت، نه می‌شه کاری‌ش کرد، نه دکمه‌ی بازگشت داره. آخه چرا این کار رو کردی؟ چرا این جوری اون کار رو کردی؟ و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، چرا من این‌قدر بدبخت ام؟

ادامه نوشته »

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:08AM

حضور کم‌رنگ و حتی اندک‌ش چه‌قدر در زندگی من تأثیرگذار بود، همین اطمینان قلبی نامحسوس به بودن‌ش. و همون حرکت‌ش چه قدر آزاردهنده بود، و هنوز بعد یه هفته هست.

ادامه نوشته »

روایت اصبغ | سوگواره‌ی مختصر حضرت پدر.

«یا قاهر العدو» ، رنگ و روغن، حسن روح الامین.

پیش‌درآمد | امشب طبیب هم به علی گریه می‌کند.‏ هنگامی که أثیر بن عمرو سکونی کوفی—که طبیب صاحب‌کرسی‌ای بود و زخم‌ها را معالجت می‌کرد—به شکافتگی سر امیرالمؤمنین نگاه کرد، ریه‌ی گوسفندی طلبید؛ رگی از میانه‌ی آن خارج کرد و در زخم بگذاشت و در آن بدمید. پس رگ را درآورد …

ادامه نوشته »

۵ June, 2017 13:54

از عجیب‌ترین جاهایی که دیده‌ام ارجاع به قرآن داده بشه، و از عجیب‌ترین نقل‌قول‌هایی که در یک سایت مرتبط با موسیقی دیده‌ام.

ادامه نوشته »