Tweetoid @ July 06, 2017 at 02:21AM

راستی، دیشبدرست قبل خواب حدود ده دقیقه صدا ضبط کردم و برای برادرم فرستادم، که وقتی بیدار شدم و هفمیدم چه شاه‌کاری به بار اوردم ازش خواستم نشنوه، و شکر خدا که نشنیده بود. امشب باز شنیدم‌ش، بسیار رقّت‌برانگیز بود. باز هم باید اقرار کنم که بسیار دهشت‌ناک بود. کاش …

بیشتر بخوانید »

Tweetoid @ July 06, 2017 at 02:13AM

دو تا سخنرانی اخیر آرش نراقی رو گوش کردم امروز؛ یکی درباره‌ی «امکان معاد جسمانی»، و دیگری «آگاهی، تجربه‌ی وحیانی، و روایت رؤیا.» فصل مشترک آزاردهنده‌ی این دو، راجل بودن نراقی بود در مباحث فلسفه‌ی ذهن.

بیشتر بخوانید »