معماری

Tweetoid @ June 04, 2017 at 01:04AM

خدای من شاهدی که چه‌قدر من این بشر رو دوست دارم.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …