معماری

Tweetoid @ June 03, 2017 at 09:57PM

از اندوه باطل رها شو؛ مسیر جهان دوره‌گردی‌ست.
به چشمان نمناک مهتاب زمین لکّه‌ای لاجوردی‌ست.
#چارتار.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …