معماری

Tweetoid @ June 03, 2017 at 02:38PM

چه خواب عجیب‌ای؛ داشتم یه کاری می‌کرذم، پست‌چی زنگ زد، جواب دادم گفت اشتباه زده، رفتم پایین دیدم دارند همبرگر از تولید به مصرف می‌فروشند، رفتم دنبال کره‌ی محلی،‌ که خیلی هم ارزون بود.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …