معماری

Tweetoid @ June 04, 2017 at 10:36AM

کاش تا آخر تابستون هوا این‌جوری بمونه؛ خنک، ابری، خنک، خنک.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …