در اخلاق و اجتماع

تو نیکی ناکُن و در دجله منداز | ریشه های احتمالی ناخرسندی

مکانیزمی داریم بعضاً، که هی به این و اون خوبی می‌کنیم تا موجه جلوه بدیم توقع خوبی دیگران در حق خودمون روتو نیکی می‌کن و در دجله انداز معیوب— Manuel (@iHaqi_) March 8, 2017 که اگه کسی «اون جور که ما با بقیه خوبیم» رو در حق مون پیاده نکرد …

بیشتر بخوانید »