معماری

در اخلاق و اجتماع

ما کجا ایم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست؟ | در باب مطایبه‌ی دست‌جمعی

بدون مقدمه، شروع کنیم. همیشه در نظر داشته باشید که اگر در جمع‌ای یک نفر سیبل «تیکه»ها و طعن‌ها (هرچند دوستانه باشند با بنمایند) قرار گرفت، باید آن را عوض کنید. درواقع این لزوماً به معنای صبر و تحمل و «جنبه» ی فرد موردنظر نیست، بلکه احتمالاً برای بی‌شعوری حاد …

ادامه نوشته »