معماری

Tweetoid @ July 18, 2017 at 05:02PM

خطا کردم دنگ‌شو. در راستای تز.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 07, 2017 at 10:56PM

چنان بی‌رحم زد زخم جدایی، که خود گویی نبوده‌ست آشنایی. خلاصه که این طوریا.